MTNCD logo chinh 2
donate

Những Khó Khăn

Cách Giải Quyết

Ban Điều Hành

Những Thành Quả

Cách Giúp Đỡ

Tình Người

Trang Tiếng Anh

eyes of compassion logo for thanking letter final

RELIEF ORGANIZATION

Mổ Mắt

Hệ Thống Nước Sạch

Giếng Nước

Bể Nước Mưa

Lu Nước Mưa

Xây Dựng Cơ Sở

Trạm Xá

Trường Học

Nhà Tình Thương

Nghĩa Địa Thiếu Nhi

Nhà Điều Dưỡng

Cầu Cống

Thiên Tai

Bảo Ketsana 2009

Trường Huấn Nghệ

Bệnh Hiểm Nghèo

Mổ Tim

Cháy Bỏng

Khẩn Cấp

Tâm Thần

Bệnh Phong

Viện Dưỡng Lão

Bảo Trợ

Trẻ Em Khuyết Tật

Tăng, Ni Du Học

Y Học Dân Tộc

T.T.Đ An Lạc

Tây Tạng

Học Bổng

Cải Thiện Đời Sống

Phát Quà

Phát Thuốc

Lào (Phonsavan Say)

Thành Quả ở Lào

Trường Na Khôi

Trường Khe Mương

Trường Loong Hang

Mương Nước

Phát Quà

Trạm Y Tế

Trường Xúc Xám

Trường Khon Than

Bể Nước Vang Mú

Nepal

Miến Điện

Làng An Bình

Đạo Tràng Pháp Hoa

Ya Chiêm

Ấn Độ

Cam-Pu-Chia

Cuộc Sống

Phát Quà

Xây Trường Mới

Sửa Trường Củ

Phóng Sanh

Góp Nhặt

Quý vị có thể gởi tịnh tài giúp đở về  văn phòng “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” ở địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada. hoặc giúp đở trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp cho chương trình từ thiện nào cần thiết nhất, hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị mong muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cuối năm cho quý vị trong lãnh thổ Canada

 Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

General Express logo

Int’L General Express Inc.

Phone: 416-591-6363

Nơi chuyển tiền đáng tin cậy.  Đã giúp MTNCĐ chuyển tiền từ thiện miễn phí trong thời gian qua

Chuyển tiền về Viet Nam, Trung Quốc, Campuchia

image002
image004

DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP XÂY CẦU “MẮT THƯƠNG”

Ngày nhận tiền

Ân Nhân đóng góp

Tỉnh bang

USD & hối xuất

CAD & hối xuất

Thành tiền Việt

Hối Xuất

 

 

20902

20642

 

09-Jan-11

Diep Yen Binh

FL 

1,300

 

27,172,600.00

04-Jan-11

Lien M. Nguyen

WA

   200

 

  4,180,400.00

27-Oct-10

Bill McMartin

ON

 

   140

  2,889,880.00

30-Oct-10

Tom Behnaz McCallum

ON

 

   100

  2,064,200.00

12-Nov-10

Huynh Thi Bao Ngan

ON

 

   100

  2,064,200.00

11-Dec-10

Theresa Honner

ON

 

   250

  5,160,500.00

30-Sep-10

Toan Diem Nguyen

CO

 

   326.86

  6,747,044.12

11-Dec-10

Hoang Kim Nghiên

ON

 

     20

  412,840.00

16-Jan-11

Nguyen Van Ky Cuong

ON

 

   200

  4,128,400.00

05-Jan-11

Nellie Smashnuk

ON

 

   450

  9,288,900.00

05-Jan-11

Nguyen Phuong Lan

ON

 

   100

  2,064,200.00

01-Jan-11

Phung My Trinh

ON

 

     15

     309,630.00

12-Jan-11

Vu Ninh

ON

 

     50

  1,032,100.00

15-Feb-11

Quỹ Thiên Tai - 2010

 

 

 

  5,000,000.00

 

 

 

1,500

1,751.86

72,514,894.12