MTNCD logo chinh 2
donate

Những Khó Khăn

Cách Giải Quyết

Ban Điều Hành

Những Thành Quả

Cách Giúp Đỡ

Tình Người

Trang Tiếng Anh

eyes of compassion logo for thanking letter final

RELIEF ORGANIZATION

Mổ Mắt

Hệ Thống Nước Sạch

Giếng Nước

Bể Nước Mưa

Lu Nước Mưa

Xây Dựng Cơ Sở

Trạm Xá

Trường Học

Nhà Tình Thương

Nghĩa Địa Thiếu Nhi

Nhà Điều Dưỡng

Cầu Cống

Thiên Tai

Bảo Ketsana 2009

Trường Huấn Nghệ

Bệnh Hiểm Nghèo

Mổ Tim

Cháy Bỏng

Khẩn Cấp

Tâm Thần

Bệnh Phong

Viện Dưỡng Lão

Bảo Trợ

Trẻ Em Khuyết Tật

Tăng, Ni Du Học

Y Học Dân Tộc

T.T.Đ An Lạc

Tây Tạng

Học Bổng

Cải Thiện Đời Sống

Phát Quà

Phát Thuốc

Lào (Phonsavan Say)

Thành Quả ở Lào

Trường Na Khôi

Trường Khe Mương

Trường Loong Hang

Mương Nước

Phát Quà

Trạm Y Tế

Trường Xúc Xám

Trường Khon Than

Bể Nước Vang Mú

Nepal

Miến Điện

Làng An Bình

Đạo Tràng Pháp Hoa

Ya Chiêm

Ấn Độ

Cam-Pu-Chia

Cuộc Sống

Phát Quà

Xây Trường Mới

Sửa Trường Củ

Phóng Sanh

Góp Nhặt

Quý vị có thể gởi tịnh tài giúp đở về  văn phòng “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” ở địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada. hoặc giúp đở trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp cho chương trình từ thiện nào cần thiết nhất, hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị mong muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cuối năm cho quý vị trong lãnh thổ Canada

 Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

General Express logo

Int’L General Express Inc.

Phone: 416-591-6363

Nơi chuyển tiền đáng tin cậy.  Đã giúp MTNCĐ chuyển tiền từ thiện miễn phí trong thời gian qua

Chuyển tiền về Viet Nam, Trung Quốc, Campuchia

Tashi Lhunpo

Báo Cáo đến năm 2009

Báo Cáo 2010

Báo Cáo 2011

Báo Cáo 2012

Monastery

Tu viện Tashi Lhunpo

Hostel - old

Khu nhà dùng cho thuê khách hành hương ở lại đêm để phụ thêm kinh tế cho tu viện

Bread for lunch

Làm bánh bột mì

Food - Cooking Veg

MỘT VÀI

 

HÌNH ẢNH

 

 

SINH

HOẠT

 

CỦA

 

 

 

 

TU VIỆN

 

 

 

 

 

LHUNPO

 

 

Group young monk active

Các chú tiểu mới được nhận vào tu viện

young monk active 5 web

Trong giờ học tập

young monk active 2 web
Filtered water

Nấu cháo

Hệ thống máy lọc nước trong tu viện

Debate Courtyard web
Tashi Lhompo 2010

DANH SÁCH ÂN NHÂN BẢO TRỢ

Phật tử cúng dường

Cư Trú

Chư Tăng

USD 2007

CAD 2007

USD 2008

CAD 2008

USD 2009

CAD 2009

USD 2010

CAD 2010

Tuệ Tâm Tịnh

Ont

Lobsang Tenzin

 

100

 

120

 

100

 

100

Mai Phương Lê

TX

Lobsang WangChuk

120

 

120

 

120

 

120

 

Lynh Phương Lê

TX

Lobsang Tenzin

120

 

120

 

120

 

120

 

Từ Kim Hoa

TX

Lobsang Khedup

120

 

120

 

120

 

120

 

Lý Thu Cúc

TX

Lobsang Shedup

120

 

120

 

120

 

120

 

Mã Tố Phượng

TX

Thupten Phurbu

120

 

120

 

120

 

120

 

Hứa M Phương

CA

Lobsang Nyima

120

 

120

 

120

 

120

 

Huệ Trang Lê Hồ

GA

Lobsang Lhuntok

120

 

120

 

120

 

120

 

Huệ Trang Lê Hồ

GA

Lobsang Jor

 

 

120

 

120

 

120

 

Huynh Nguyen Phi An

Tan Phat Nguyen

Thuy Downing

Luong Thi Mong Anh

VA

QC

 

Tenzin Phentok

Tenzin Phentok

Tenzin Phentok

120

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

80

 

Huỳnh Ng Quý Phi An(2007)

Judy Hoffman (2009)

Kiet Scott Tran (2010)

VA

CA

CA

Lobsang Chodak

Lobsang Chodak

Lobsang Chodak

120

 

 

 

 

 

 

 

119.44

 

 

120

 

 

 

Huynh Nguyen Phi An

Tuệ Tâm Tịnh

VA

ON

Lobsang Rigsel

Lobsang Rigsel

120

 

 

 

 

 

 

100

 

 

100

Lương Quang Trung

Morris Hà & Michelle Hà

VA

CA

Lobsang Tengye

Lobsang Tengye

120

 

 

 

 

120

 

 

 

120

 

Doãn Thị Lộc

VA

Lobsang Wangchuk

120

 

 

 

120

 

120

 

Ng T Bích - Pema Lhamo

CA

Lobsang Nyima

 

 

120

 

120

 

120

 

Sarah & Yanmick Đặng

Ger

Lobsang Tsokyi

120

 

 

120

120

 

125

 

Lê Thi Tuyết Nhung  **

TX

Lobsang Khendak

120

**

**

**

**

**

**

**

Lu Hong Lien  **

Lâm Cát Tường

TX

Lobsang Dawa

Lobsang Dawa

120

 

**

 

 

 

 

 

 

120

 

Lương Thi Mộng Ánh

CA

Lobsang Thupten

 

 

120

 

120

 

120

 

Đoàn Thị Đoan Tran

Richard Vo

Den

Tenzin Jigmey

Tenzin Jigmey

 

 

120

 

 

120

 

 

 

120

 

Lương Mạnh Tuấn

CA

Lobsang Choephel

 

 

 

 

120

 

120

 

Nicole Le

 CA

 Lobsang Khendak

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thành

CA

Lobsang Monlam

 

 

 

 

120

 

120

 

Đoàn Thu Nga

Lâm Khánh Văn

CA

Lobsang Tenzin

 

 

 

 

 

 

120

 

Tổng cộng

 

 

1800

100

1320

240

1920

436.45

 2365

200

2010 - 2,125Usd - Tashi Lhunpo
EOC Receipt

200 Cad = 186.36 Usd at HSBC bank, rate 1.0732 on Jul 16, 2010

2010 - receipt - 240 Usd Nov

Sent: Fri, August 27, 2010 12:29:25 AM
Subject: Re: Received “Thank You” letter

Dear Pema la,

Tashi Delek and Warm Greetings to the kind members of Eyes of Compassion!!
 
Thank you for informing about the change in address. I have updated that in my record.
 
We have a good news and feel happy to inform you that His Holiness the Dalai Lama is visiting our monastery on the 3rd of Sept. and will have his Lunch at the monastery, he will be staying for 2 hours, from 11.30 am to 1.30pm.  It's honor for us to host His Holiness lunch. We all are excited and looking forward to the important big day. We shall send photos of the day.
 
Preparations for the big day are going on. We hope it will go well.
 
At Bylakupe Tibetan settlement, around 400 Tibetan people(Parliamentarains, Ministers, Govt. officials) have come for the all Tibetan general meeting, it started yesterday.
 
His Holiness will be coming to take part in the final conclusion day of the all Tibetan General meeting and on September 2nd democracy day the Tibetans will honor His Holiness with a Golden Seal for his selfless service to the Tibetan people.  Below is an article for your information. Click to view.
 
http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=27934&article=Tibetans+to+honor+His+Holiness+with+a+Golden+Seal

Some of our monks were not able to make their way to the monastery since the roads being washed away by the flash flood in Leh, Ladakh but as soon as the roads are cleared they will be coming to the monastery.
 
For the young monks going to modern school, they are writing their 1st unit test, which started on 22nd August and ends on 28th. 
 
Regarding the weather, it is cloudy and drizzling. Good weather. We hope good weather prevails there.
 
Thank you, this is for your kind information.
With best wishes,

Losel