MTNCD logo chinh 2
donate

Những Khó Khăn

Cách Giải Quyết

Ban Điều Hành

Những Thành Quả

Cách Giúp Đỡ

Tình Người

Trang Tiếng Anh

eyes of compassion logo for thanking letter final

RELIEF ORGANIZATION

Mổ Mắt

Hệ Thống Nước Sạch

Giếng Nước

Bể Nước Mưa

Lu Nước Mưa

Xây Dựng Cơ Sở

Trạm Xá

Trường Học

Nhà Tình Thương

Nghĩa Địa Thiếu Nhi

Nhà Điều Dưỡng

Cầu Cống

Thiên Tai

Bảo Ketsana 2009

Trường Huấn Nghệ

Bệnh Hiểm Nghèo

Mổ Tim

Cháy Bỏng

Khẩn Cấp

Tâm Thần

Bệnh Phong

Viện Dưỡng Lão

Bảo Trợ

Trẻ Em Khuyết Tật

Tăng, Ni Du Học

Y Học Dân Tộc

T.T.Đ An Lạc

Tây Tạng

Học Bổng

Cải Thiện Đời Sống

Phát Quà

Phát Thuốc

Lào (Phonsavan Say)

Thành Quả ở Lào

Trường Na Khôi

Trường Khe Mương

Trường Loong Hang

Mương Nước

Phát Quà

Trạm Y Tế

Trường Xúc Xám

Trường Khon Than

Bể Nước Vang Mú

Nepal

Miến Điện

Làng An Bình

Đạo Tràng Pháp Hoa

Ya Chiêm

Ấn Độ

Cam-Pu-Chia

Cuộc Sống

Phát Quà

Xây Trường Mới

Sửa Trường Củ

Phóng Sanh

Góp Nhặt

Quý vị có thể gởi tịnh tài giúp đở về  văn phòng “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” ở địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada. hoặc giúp đở trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp cho chương trình từ thiện nào cần thiết nhất, hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị mong muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cuối năm cho quý vị trong lãnh thổ Canada

 Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

General Express logo

Int’L General Express Inc.

Phone: 416-591-6363

Nơi chuyển tiền đáng tin cậy.  Đã giúp MTNCĐ chuyển tiền từ thiện miễn phí trong thời gian qua

Chuyển tiền về Viet Nam, Trung Quốc, Campuchia

BỂ NƯỚC VANG MÚ

CÙNG VỚI TRẠM Y TẾ LOONG HANG, HAI TRƯỜNG HỌC Ở BẢN XÚC XÁM VÀ KHON THAN, CHÚNG TA ĐÃ THỰC HIỆN THÊM HAI BỂ NƯỚC SẠCH CHO DÂN LÀNG. TẠI ĐÂY MỌI NGƯỜI DÙNG NƯỚC AO HỒ, MẤT VỆ SINH, ĐỂ SINH HOẠT HÀNG NGÀY NÊN DỄ MẮC PHẢI BỆNH TẬT. HAI BỂ NƯỚC NẦY SẼ ĐÓNG GÓP MỘT CÁCH LÀNH MẠNH VÀO MỌI SINH HOẠT CỦA DÂN LÀNG, GIÚP GIẢM BỚT TẬT BỆNH VÀ TIỆN VIỆC CHĂN NUÔI CŨNG NHƯ TRỒNG TRỌT.  XIN CÁM ƠN ĐẾN BD FOUNDATION VÀ CHỊ TÔN NỮ LỆ BA ĐÃ TẶNG DÂN LÀNG  HAI MÓN QUÀ QÚY GIÁ NẦY.

BỂ NƯỚC BD FOUNDATION

BỂ NƯỚC LEBA

TÊN ÂN NHÂN BẢO TRỢ

TÌM ĐƯỜNG DẪN NƯỚC VỀ LÀNG

TÌM NGUỒN NƯỚC

ỐNG DẪN NƯỚC KÉO DÀI TỪ NÚI XUỐNG

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

KHUNG BỂ NƯỚC TRƯỚC KHI ĐÚC XI MĂNG