MTNCD logo chinh 2
donate

Những Khó Khăn

Cách Giải Quyết

Ban Điều Hành

Những Thành Quả

Cách Giúp Đỡ

Tình Người

Trang Tiếng Anh

eyes of compassion logo for thanking letter final

RELIEF ORGANIZATION

Mổ Mắt

Hệ Thống Nước Sạch

Giếng Nước

Bể Nước Mưa

Lu Nước Mưa

Xây Dựng Cơ Sở

Trạm Xá

Trường Học

Nhà Tình Thương

Nghĩa Địa Thiếu Nhi

Nhà Điều Dưỡng

Cầu Cống

Thiên Tai

Bảo Ketsana 2009

Trường Huấn Nghệ

Bệnh Hiểm Nghèo

Mổ Tim

Cháy Bỏng

Khẩn Cấp

Tâm Thần

Bệnh Phong

Viện Dưỡng Lão

Bảo Trợ

Trẻ Em Khuyết Tật

Tăng, Ni Du Học

Y Học Dân Tộc

T.T.Đ An Lạc

Tây Tạng

Học Bổng

Cải Thiện Đời Sống

Phát Quà

Phát Thuốc

Lào (Phonsavan Say)

Thành Quả ở Lào

Trường Na Khôi

Trường Khe Mương

Trường Loong Hang

Mương Nước

Phát Quà

Trạm Y Tế

Trường Xúc Xám

Trường Khon Than

Bể Nước Vang Mú

Nepal

Miến Điện

Làng An Bình

Đạo Tràng Pháp Hoa

Ya Chiêm

Ấn Độ

Cam-Pu-Chia

Cuộc Sống

Phát Quà

Xây Trường Mới

Sửa Trường Củ

Phóng Sanh

Góp Nhặt

Quý vị có thể gởi tịnh tài giúp đở về  văn phòng “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” ở địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada. hoặc giúp đở trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp cho chương trình từ thiện nào cần thiết nhất, hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị mong muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cuối năm cho quý vị trong lãnh thổ Canada

 Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

General Express logo

Int’L General Express Inc.

Phone: 416-591-6363

Nơi chuyển tiền đáng tin cậy.  Đã giúp MTNCĐ chuyển tiền từ thiện miễn phí trong thời gian qua

Chuyển tiền về Viet Nam, Trung Quốc, Campuchia

Cách Giải Quyết

Với sự giúp đở của nhiều thiện nguyện viên trong và ngoaì nước, Chúng tôi đã có khả năng trao tặng trực tiếp những đóng góp của quý vị đên với ngườì nhận một cách đầy đủ. Chúng tôi bảo đảm những sự giúp đở của quý vị sẽ được sử dụng một cách đúng đắn và khôn ngoan, không mất mát. Tất cả những chi phí cho thức ãn, chổ ở và di chuyển sẽ được 100% đóng góp bỡi những thiện nguyện viên. Quý vị sẽ được báo cáo sau khi công việc hoàn tất. Những giúp đở sẽ được dùng vào trong những chương trình sau:

Mổ Mắt          Hệ Thống Nước Sạch      Xây Dựng Cơ Sở       Bảo Lụt             Trường Huấn Nghệ     Bệnh Hiểm Nghèo       Viện Dưỡng Lão     Bảo Trợ Hàng Năm         Học Bổng       Cải Thiện Đời Sống ....

Bảo Trợ Hàng Năm: Ngoài những việc làm trên, Chúng tôi còn có chương trình bảo trợ hàng năm cho các trường hợp tàn tật,  ngườì già không nơi nương tựa, các em bé mồ côi và những bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi giúp ðở họ đủ ăn, mỗi trường hợp sẽ được giúp đở $5 US mỗi tháng. Số tiền nhỏ bé nầy đôi khi lại được chia sẽ luôn cho cả gia đình