MTNCD logo chinh 2
donate

Những Khó Khăn

Cách Giải Quyết

Ban Điều Hành

Những Thành Quả

Cách Giúp Đỡ

Tình Người

Trang Tiếng Anh

eyes of compassion logo for thanking letter final

RELIEF ORGANIZATION

Mổ Mắt

Hệ Thống Nước Sạch

Giếng Nước

Bể Nước Mưa

Lu Nước Mưa

Xây Dựng Cơ Sở

Trạm Xá

Trường Học

Nhà Tình Thương

Nghĩa Địa Thiếu Nhi

Nhà Điều Dưỡng

Cầu Cống

Thiên Tai

Bảo Ketsana 2009

Trường Huấn Nghệ

Bệnh Hiểm Nghèo

Mổ Tim

Cháy Bỏng

Khẩn Cấp

Tâm Thần

Bệnh Phong

Viện Dưỡng Lão

Bảo Trợ

Trẻ Em Khuyết Tật

Tăng, Ni Du Học

Y Học Dân Tộc

T.T.Đ An Lạc

Tây Tạng

Học Bổng

Cải Thiện Đời Sống

Phát Quà

Phát Thuốc

Lào (Phonsavan Say)

Thành Quả ở Lào

Trường Na Khôi

Trường Khe Mương

Trường Loong Hang

Mương Nước

Phát Quà

Trạm Y Tế

Trường Xúc Xám

Trường Khon Than

Bể Nước Vang Mú

Nepal

Miến Điện

Làng An Bình

Đạo Tràng Pháp Hoa

Ya Chiêm

Ấn Độ

Cam-Pu-Chia

Cuộc Sống

Phát Quà

Xây Trường Mới

Sửa Trường Củ

Phóng Sanh

Góp Nhặt

Quý vị có thể gởi tịnh tài giúp đở về  văn phòng “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” ở địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada. hoặc giúp đở trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp cho chương trình từ thiện nào cần thiết nhất, hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị mong muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cuối năm cho quý vị trong lãnh thổ Canada

 Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

General Express logo

Int’L General Express Inc.

Phone: 416-591-6363

Nơi chuyển tiền đáng tin cậy.  Đã giúp MTNCĐ chuyển tiền từ thiện miễn phí trong thời gian qua

Chuyển tiền về Viet Nam, Trung Quốc, Campuchia

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời giúp sửa chửa hoặc xây dựng những trạm xá xuống cấp trầm trọng, trần nhà bị dột, mục nát, hệ thống vệ sinh dơ bẩn, thiếu tiện nghi cho bệnh nhân, hệ thống nước ở trong tình trạng không dùng được. Những nơi MTNCĐ giúp đở đều nằm trong tình trạng tự lập, nghĩa là dân địa phương tự lo liệu lấy, không có sự giúp đở nào từ bên ngoài. Chương trình nầy được làm theo yêu cầu của người bảo trợ 

Trạm Y Tế Hưng Thông

Trạm Xá Hưng Thông Củ

Sự mục nát, hư hỏng, thiếu thôn và mất vệ sinh của trạm Y Tế củ.

Bệnh nhân phải nằm điều trị tại các căn phòng nầỵ

Trạm Y Tế củ, không bị phá bỏ, vẫn được sử dụng cho những công việc khác như làm nhà kho, phòng chờ đợi của thân nhân ...

Trong thời gian xây dựng, ông Lý Hùng, cô Anna Hứa (đại diện BD Foundation), cô Diệu Liên (đại diện EOCVN) đã đến thăm và làm việc với các anh thợ tại công trình đang được thực hiện.

Trạm Xá Hưng Thông Vừa Xây Dựng Xong

Được sự bảo trợ của BD Foundation và bà Văn Nguyệt Ánh. Chi phí xây dựng $6,800 US:

Diệu Liên và Tấm Bản Lưu Niệm ân nhân Xây Dựng

Phòng chẩn bệnh

Phòng khám bệnh

 Trạm Xá Hưng Tân

Sau khi hoàn tất

Hưng Tân Trước Khi Sữa Chữa

Hưng Tân Đang Lúc Sửa Chửa

Toàn bộ trần nhà đã hư, trạm Y Tế phải ngưng hoạc đông và mùa mưa vì không có nơi khô ráo cho bệnh nhân nằm trị bệnh.

Và tường vách mục nát, loan lổ, xi măng đổ xuống nền nhà.

Tường vách và phòng ốc đã được tu sửa sạch sẽ, bệnh nhân và thân nhân sử dụng được trạm Y Tế suốt hai mùa mưa nắng

Một trạm Y Tế rộng rải mát mẽ đã có mặt để phục vụ đồng bào nghèo Hưng Tân