MTNCD logo chinh 2
donate

Những Khó Khăn

Cách Giải Quyết

Ban Điều Hành

Những Thành Quả

Cách Giúp Đỡ

Tình Người

Trang Tiếng Anh

eyes of compassion logo for thanking letter final

RELIEF ORGANIZATION

Mổ Mắt

Hệ Thống Nước Sạch

Giếng Nước

Bể Nước Mưa

Lu Nước Mưa

Xây Dựng Cơ Sở

Trạm Xá

Trường Học

Nhà Tình Thương

Nghĩa Địa Thiếu Nhi

Nhà Điều Dưỡng

Cầu Cống

Thiên Tai

Bảo Ketsana 2009

Trường Huấn Nghệ

Bệnh Hiểm Nghèo

Mổ Tim

Cháy Bỏng

Khẩn Cấp

Tâm Thần

Bệnh Phong

Viện Dưỡng Lão

Bảo Trợ

Trẻ Em Khuyết Tật

Tăng, Ni Du Học

Y Học Dân Tộc

T.T.Đ An Lạc

Tây Tạng

Học Bổng

Cải Thiện Đời Sống

Phát Quà

Phát Thuốc

Lào (Phonsavan Say)

Thành Quả ở Lào

Trường Na Khôi

Trường Khe Mương

Trường Loong Hang

Mương Nước

Phát Quà

Trạm Y Tế

Trường Xúc Xám

Trường Khon Than

Bể Nước Vang Mú

Nepal

Miến Điện

Làng An Bình

Đạo Tràng Pháp Hoa

Ya Chiêm

Ấn Độ

Cam-Pu-Chia

Cuộc Sống

Phát Quà

Xây Trường Mới

Sửa Trường Củ

Phóng Sanh

Góp Nhặt

Quý vị có thể gởi tịnh tài giúp đở về  văn phòng “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” ở địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada. hoặc giúp đở trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp cho chương trình từ thiện nào cần thiết nhất, hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị mong muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cuối năm cho quý vị trong lãnh thổ Canada

 Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

General Express logo

Int’L General Express Inc.

Phone: 416-591-6363

Nơi chuyển tiền đáng tin cậy.  Đã giúp MTNCĐ chuyển tiền từ thiện miễn phí trong thời gian qua

Chuyển tiền về Viet Nam, Trung Quốc, Campuchia

Ban Điều Hành

Chúng tôi là những thiện nguyện viên cùng nhau làm việc phục vụ những ngườì nghèo khó ở Việt Nam, tập trung giúp đỡ những vùng hẻo lánh, ít có những phái đoàn từ thiện thăm viếng. Những thành viên làm việc đều có kinh nghiệm và tình thương tối thiểu để hoàn thành phần việc của mình. Chúng tôi sẽ làm một chiếc cầu thông cảm để nối liền quý vị và những ngườì khốn khổ. Tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được dùng 100% vào công tác từ thiện

Cơ Sỡ Gây Quỹ

Eyes of Compassion

BD Foundation

Tôn Nữ Diệu Liên

PO Box 814804

52 Evelyn Wiggins Dr.

Hollywood Florida 33081-4804

Toronto, Ont. M3J 0E8, Canada

United State

Ban Ðiều hànhÐiều hành và thực hiện những chương trình từ thiện ở Việt Nam

Tôn Nữ Diệu Liên

Trưởng Ban Điều Hợp

Toronto

Huỳnh Sơn Duy

Thư Ký

Mississauga

Nguyễn văn Minh

Thủ Quỹ

Toronto

Tư Đồ Thiện

Cố Vấn

Mississauga

Tôn Nữ Diệu Liên là một thiện nguyện viên đã từng làm thủ quỹ và thư ký cho Nhóm Từ Thiện Toronto, hiện vẫn là một thành viên của nhóm. Là một người chuyên gây qu để giúp đỡ phần lớn những cơ sỡ từ thiện.

Nguyễn Văn Minh là một Kỷ Thuật Viên của Endoscope Fibertex Canada.  Ðã cùng Diệu liên làm việc trong Nhóm Từ Thiện Toronto và những chương trình khác trong thờì gian qua.

Huỳnh Sơn Duy Application Architect

Tư Đồ Thiện là một Kỷ Thuật Viên về Computer Numerical Control